SPONSOR:

        

PRZEDSZKOLAKI PODBESKIDZIA - Dokumenty


 

Dokumenty:

Na pierwsze zajęcia rodzic zobowiązany jest dostarczyć trenerowi następujące dokumenty:

- dokument

Dzieci uczestniczące w programie objęte są pełnym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Aby zrezygnować z zajęć obowiązuje miesięczne, pisemne wypowiedzenie złożone drogą mailową.

Po decyzji o zapisie rodzic/opiekun zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć osobiście lub drogą mailową następującą umowę:

- umowa